• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

कम्पनीको प्रमाणपत्र

Q4

अनुरूपताको प्रमाणपत्र

certificate-22
certificate-22

प्राविधिक योग्यताको प्रमाणपत्र

Software name Zhitong intelligent vacuum emulsifier control system software

सफ्टवेयर नाम Zhitong बुद्धिमान भ्याकुम emulsifier नियन्त्रण प्रणाली सफ्टवेयर

Software Name Zhitong filling machine control software

सफ्टवेयर नाम Zhitong भरिने मेसिन नियन्त्रण सफ्टवेयर

Software name Zhitong Water treatment intelligent control system

सफ्टवेयर नाम Zhitong पानी उपचार बुद्धिमान नियन्त्रण प्रणाली

पेटेन्ट प्रमाणपत्र

certificate1 001
certificate3001
certificate12 001
certificate11 001
certificate10 001
certificate9 001
certificate2 001
certificate4 001
certificate5 001
certificate6 001
certificate7 001
certificate8 001